Het oude land

We hebben een nieuw perceel in gebruik genomen. Vanaf dit jaar. 2 Hectare bij biologisch varkenshouder Hans Donkers. Maar wat betekent dat voor het oude land? 

Natuurlijk willen we het oude perceel behouden als biologische grond. De grond is niet in onze eigendom, maar gepacht. Komend jaar geven we de grond rust. Een gedeelte zal ingezaaid worden met een gras-klaver mengsel, een stukje wordt gras en de rest wordt ingezaaid met een andere groenbemester, phacelia zoals het er nu naar uit ziet. Phacelia is een goede voedingsplant voor bijen en groeit snel. Dat houdt het onkruid er goed onder. Phacelia wordt  ook wel bijenbrood genoemd.

Het gras-klaver mensel dat we inzaaien zal de grond verbeteren. De klaver is een vlinderbloemige en alle leden van die familie leven in symbiose met een bacterie die stikstof uit de lucht haalt en terug aan plant geeft. En klavers zijn kampioenen stikstofbinden onder de vlinderbloemigen. Omdat de klaver met het gras gemengd is, profiteert ook het gras van deze combinatie. 

Met dit alles versterken we de bodem met rust en voedingsstoffen waarmee het bodemleven gestimuleerd wordt. Bouwen we het organisch stof gehalte in de bodem op en helpen we de vlinders, hommels en bijen aan een mooi gewas om op te vliegen.

 

Gebouwd met Drupal