Behoud oude groenterassen

In teeltseizoen 2017 nemen wij deel aan het teeltproject van historische groenterassen van het centrum voor genetische bronnen in Wageningen. In het kort komt het erop neer dat wij verdwenen groenterassen gaan telen met 2 doelen: behoud en om te kijken of er een nieuwe toekomst voor deze rassen is. Voor meer informatie zie onderstaande tekst.

Lijkt jou dit een interessant project? Wij zoeken vrijwilligers die zo nu en dan een handje willen helpen bij de teelt van deze gewassen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onkruidvrij houden van de gewassen, maar ook het oogsten en schonen van zaden. We verwachten een paar keer per jaar een dag(deel) een beroep op je te hoeven doen.

In 1995 richtte Ruurd Walrecht Stichting De Oerakker op, met als doel om historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden. In de stichting is o.a. het netwerk Eeuwig Moes ondergebracht. Het netwerk Eeuwig Moes houdt zich bezig met het behoud en gebruik van oude groentegewassen (zowel uit Nederland als uit het buitenland). 

Het netwerk Eeuwig Moes wordt gesteund door de overheid, omdat Nederland het biodiversiteitsverdrag van de VN heeft ondertekend en dit is een deel van de uitvoering daarvan. In verschillende landen zijn vergelijkbare initiatieven (o.a.: Arche Noah in Oostenrijk, Seed Savers in de Verenigde Staten). Een andere uiting van het uitvoeren van het biodiversiteitsverdrag is het CGN: centrum voor genetische bronnen in Wageningen.

Hier liggen 50.000 rassen in de vriezer, die niemand ooit ziet. Hieruit is een selectie gemaakt, de zogenaamde ‘oranje lijst’: dit is een lijst van meer dan 1.000 groente- en fruitrassen die als ras in de handel zijn (geweest) tussen 1850 en nu. http://www.deoerakker.nl/or/searchform.asp

Van deze Oranje lijst is een soort ‘canon van rassen’ gemaakt: een selectie van 400 –voor Nederland- belangrijke rassen. 200 Hiervan kunt je in de handel nog vinden, 200 andere zijn niet meer verkrijgbaar. Afgelopen jaar is er een project gestart om rassen van de laatste categorie weer opnieuw te zaaien en te vermeerderen. Negen telers hebben hieraan meegedaan. Ze hebben zich o.a. beziggehouden met a) nagaan of uit het zaad ook daadwerkelijk kwam wat op het zakje stond en b) het maken van een nieuwe rassenbeschrijving (volgens internationale regels).

 

Lijkt het jou leuk ons hier een paar keer bij te helpen?

Vul dan je gegevens in in het onderstaande formulier.

 

 

CAPTCHA
Helaas moeten wij u vragen de volgende vraag te beantwoorden om te voorkomen dat we spam ontvangen.
v
4
K
e
h
H
Enter the code without spaces.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
Gebouwd met Drupal